Languages

Promocje

Interconnect 1,5m RCA (para) Interconnect 1,5m RCA (para) 409,50 zł 455,00 zł

8m Prosty/Łamany 8m Prosty/Łamany 179,10 zł 199,00 zł

8m Łamany/Prosty 8m Łamany/Prosty 179,10 zł 199,00 zł

8m Łamany/Łamany 8m Łamany/Łamany 188,10 zł 209,00 zł

6m Prosty/Prosty 6m Prosty/Prosty 134,10 zł 149,00 zł

6m Prosty/Łamany 6m Prosty/Łamany 143,10 zł 159,00 zł

6m Łamany/Prosty 6m Łamany/Prosty 143,10 zł 159,00 zł

6m Łamany/Łamany 6m Łamany/Łamany 152,10 zł 169,00 zł

6m - Symetryczne - Way of Sound 6m - Symetryczne -  Way of Sound 143,10 zł 159,00 zł

5m Prosty/Prosty 5m Prosty/Prosty 125,10 zł 139,00 zł

8m Prosty/Prosty 8m Prosty/Prosty 170,10 zł 189,00 zł

Alligator AD5200T MK II Alligator AD5200T MK II 5 039,10 zł 5 599,00 zł

Raty Santander

jakkupic_white

Gwarancja

Wszystkie produkty firmy Laboga objęte są dwuroczną gwarancją pod warunkiem okazania dowodu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i zniszczenia mechanicznego oraz jakichkolwiek modyfikacji.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma LABOGA zwana dalej Sprzedawcą gwarantuje Użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia pod warunkiem instalacji, przechowywania i eksploatacji urządzenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji Obsługi.

2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Na lampy udziela się 3 miesięce gwarancji. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy.

3. Przekazując urządzenie do naprawy gwarancyjnej Użytkownik ma obowiązek okazania dowodu zakupu lub ważnej Karty Gwarancyjnej, bez śladów zmian i ingerencji w urządzenie.

4. W przypadku stwierdzenia braku usterek w reklamowanym urządzeniu Użytkownik obciążany jest kosztami związanymi z czynnościami diagnostycznymi dokonanymi przez pracownika serwisu.

5. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę sprzętu na sprawny, jeżeli została stwierdzona wada powstała z winy Sprzedawcy lub Producenta urządzenia.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, przepięcie w linii energetycznej lub teleinformatycznej, udarem mechanicznym, pożarem, zalaniem lub innymi niekontrolowanymi zjawiskami, niezależnym od Sprzedawcy i Producenta.

7. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do serwisu Sprzedawcy na własny koszt. Po wykonanej naprawie, urządzenie odesłane zostanie na koszt Użytkownika.

8. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych, z wyłączeniem szczególnych przypadków, kiedy wada nie ma charakteru trwałego i konieczna jest dłuższa diagnostyka urządzenia.

9. Użytkownik traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku ingerencji w układ elektroniczny urządzenia (np. dokonanej przez punkt napraw inny niż autoryzowany serwis sprzedawcy).

10. Użytkownik traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku, kiedy pomieszczenie lub otoczenie, w którym użytkowane jest urządzenie nie spełnia wymogów określonych w Instrukcji Obsługi.

11. Użytkownik traci prawo do napraw gwarancyjnych jeżeli plomby lub identyfikatory z numerem seryjnym zostały uszkodzone lub uniemożliwiają identyfikację produktu.

12. Wysyłając urządzenie do serwisu, Użytkownik urządzenia zobowiązany jest przesłać własne informacje kontaktowe, wskazać adres na który należy odesłać urządzenie oraz załączyć krótki opis usterki.

13. Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.

14. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego produktu.

15. Postanowienia gwarancji nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi ani na uprawnienia konsumenta względem sprzedawcy które z wynikają umowy kupna- sprzedaży.
Jeżeli masz pytania, pisz: sklep@laboga.pl


 

Wszystkie prawa zastrzeżone - Laboga 2017.

Sklep internetowy Shoper.pl